Prijava linka koji ne ispunjava uslove direktorijuma

Trudimo se da održimo kvalitet kolekcije linkova koji se nalaze na našem sajtu. Pomozite nam da održimo sadržaj našeg sajta kvalitetnim.

Ukoliko se broj linkova popuni na maksimalnih 50 po kategoriji - možete dodati vaš link samo ako nadjete neki link koji više ne ispunjava naše uslove (naprimer uklonjen je link ka linkovi.in.rs)

 

Ime:

Vaš Email:

Link (linkovi su u abecednom redosledu bez www):

 

Koji uslov nije ispunjen?

Sajt nije završen

Sajt linka ima manje od 5 stranica

Domen nije regularan ili nije aktivan

Page Rank linka je manji od 2 (Naš usluv je PR 3 ili veći ali moguće da je neki link izgubio 1 PR ili da je dodat u toku naših akcija kad dodajemo i linkove sa Page Rankom 2)

Na početnoj stranici sajta ne postoji LINK ka linkovi.in.rs

Sajt ne odgovara kategoriji kojoj je dodat.

Sadržaj stranice je ilegalan ili provokativnog karaktera

 

 

Dodatni komentar ili poruka: